George Orwell: Folwark Zwierzęcy. Część 1

Posłuchaj
Powieść „Folwark Zwierzęcy” napisał George Orwell, którego inne prace (powieść „1984”) były na Białorusi uznane jako ekstremistyczne. Historia opowiada o tym, jak wolność zwierząt zamieniła się w dyktaturę. Historia jest analogią do historii pojawienia się władzy radzieckiej. I tak stary Major, wzywający do buntu, przywołuje Lenina; przedsiębiorcza świnia Snowball przywołuje Trockiego; a Napoleon, który ostatecznie przejął kontrolę, przywołuje Stalina. Z każdą częścią tyrania umacnia się na folwarku zwierzęcym, a nakazy hiwelizmu (ideologii zwierzęcej) zostają przepisane nie do poznania.

Pierwsza część powieści „Folwark Zwierzęcy” opowiada nam o przyczynie i motywacji do buntu, do którego wszystkich zmotywował świniogłowy stary Major. Wezwał on zwierzęta (prototyp robotników i chłopów) do walki z człowiekiem (klasą rządzącą) i obalenia pana Jonesa (prototyp Mikołaja II). Tam też powstała ideologia, którą wszyscy mieli się podporządkować.

Jest to przekład Siergieja Szupy z 1992 roku. Teksty poetyckie przełożył Oleg Minkin. Belarus FM oferuje zakup odnowionego reedycji przekładu w języku białoruskim od niezależnego wydawnictwa „Vesna” w Pradze:

– na stronie https://allegro.pl/oferta/ferma-zywiolau-george-orwell-12567503712
– lub w Warszawie – w Białoruskim Hubie Młodzieżowym (pl. Konstytucji 6)
– lub w Pradze – pisząc na adres vesnav@seznam.cz

Gospodarz
Belarus FM

Organizacja non-profit na Litwie, która zapewnia wsparcie wszystkim niezależnym mediom zmuszonym do ucieczki z Białorusi z powodu zagrożenia ich życia i wolności. Naszą misją jest pomaganie tym mediom w dalszym produkowaniu wysokiej jakości treści i utrzymywaniu kontaktu z odbiorcami.
Czytajcie więcej o tym tutaj👈