Folwark Zwierzęcy

Powieść „Folwark Zwierzęcy” napisał George Orwell, którego inne prace (powieść „1984”) były na Białorusi uznane jako ekstremistyczne. Historia opowiada o tym, jak wolność zwierząt zamieniła się w dyktaturę. Historia jest analogią do historii pojawienia się władzy radzieckiej. I tak stary Major, wzywający do buntu, przywołuje Lenina; przedsiębiorcza świnia Snowball przywołuje Trockiego; a Napoleon, który ostatecznie przejął kontrolę, przywołuje Stalina. Z każdą częścią tyrania umacnia się na folwarku zwierzęcym, a nakazy hiwelizmu (ideologii zwierzęcej) zostają przepisane nie do poznania.
Jest to przekład Siergieja Szupy z 1992 roku. Teksty poetyckie przełożył Oleg Minkin. Belarus FM oferuje zakup odnowionego reedycji przekładu w języku białoruskim od niezależnego wydawnictwa „Vesna” w Pradze:
– na stronie https://allegro.pl/oferta/ferma-zywiolau-george-orwell-12567503712
– lub w Warszawie – w Białoruskim Hubie Młodzieżowym (pl. Konstytucji 6),
– lub w Pradze – pisząc na adres vesnav@seznam.cz